හිල්ටන් හෝටලයේ 51%ක කොටස් විකිණිමට සැරසේ

හිල්ටන් හෝටලයේ 51%ක කොටස් විකිණිමට සැරසේ

කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ (Hilton Hotel) හිමිකාරීත්වය ඇති රජය සතු ආයතනයක් වන 'හොටෙල් ඩිවලපර්ස්' පෞද්ගලික සමාගමේ කොටස්වලින්  51%ක් ආයෝජකයෙකුට පැවරීමටත් සමාගම

16 හැවිරිදි තරුණිය දූෂණය කළ සිව්දරු පියාට වසර 18 ක සිර දඬුවම් විනිසුරු ඉලංචෙලියන් නියම කරයි
ප‍‍්‍රසිද්ධ නළුවෙක් සංවේදි වේ. ආයතනයකට කඩා පැන පහර දි යකා නටයි..
‘ෂැංග්‍රි ලා කලම්බු’ වැඩ අරඹයි

කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ (Hilton Hotel) හිමිකාරීත්වය ඇති රජය සතු ආයතනයක් වන ‘හොටෙල් ඩිවලපර්ස්’ පෞද්ගලික සමාගමේ කොටස්වලින්  51%ක් ආයෝජකයෙකුට පැවරීමටත් සමාගමේ කොටස්වලින් 04%ක්  එහි සේවකයන්ටලබාදීමටත්, ඉතිරි 45%ක කොටස් ප්‍රමාණය කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී ස්ථාවර මිලකට විකිණීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

සමාගමේ කොටස්වලින්  51%ක හිමිකාරිත්වය සඳහා සුදුසු ආයෝජකයෙකු සොයාගැනීම සඳහා කොළඹ කොටස් හුවමාරුවවෙත යොමු කිරීමටද අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

හිල්ටන් හෝටලයේ පහසුකම් සහ සේවාවන් දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් විශාල ආයෝජනයක් සිදුකළ යුතු අතර, රජයේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතා පවතින බැවින් මෙවැනි ව්‍යාපාර සඳහා විශාල මුදල් ආයෝජනය කිරීමට රජයට හැකියාවක් නොමැති බවද කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා තිබේ.

මෙම හෝටලය නිදහස් කිරීමෙන් රජයට සැලකිය යුතු අරමුදල් ප්‍රමාණයක් සම්පාදනය කරගත හැකි අතර, එම මුදල් සමාජයීය හා ආර්ථික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාර්යයන් සඳහා යොදාගැනීමට හැකියාව ඇති බවද කැබනට් මණ්ඩලයට කරුණු වාර්තා කර තිබේ.

හිල්ටන් හෝටලය රජයට උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් නොමැති වත්කමක් ලෙස මෙවර අයවැය මගින් හඳුනාගෙන ඇති අතර, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා විසින් අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත්කර තිබේ.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close