සුරා සැල් අරින වසන වෙලාව වෙනස් කෙරේ

සුරා සැල් අරින වසන වෙලාව වෙනස් කෙරේ

අද සමාජයේ මිනිස්සු බීමට පුරුදු වී ඇති අතර බොහෝමයක් විනෝදාස්වාදය සදහා පුරුදු වී තිබේ. දිවයින පුරා පිහිටි සුරා ඇළවිසැල් විවෘතව තබන වේලාව වෙනස්කර තිබෙ

“මගේ කොල්ලා නාමල් නෙවෙයි මෙන්න මෙයා”
ඇමරිකානු පුරවැසිකම ඉවත් කරන්න ගිය ගෝඨා දිවයිනට
දේදුණු ආකාසේ මංගල දැක්ම

අද සමාජයේ මිනිස්සු බීමට පුරුදු වී ඇති අතර බොහෝමයක් විනෝදාස්වාදය සදහා පුරුදු වී තිබේ.

දිවයින පුරා පිහිටි සුරා ඇළවිසැල් විවෘතව තබන වේලාව වෙනස්කර තිබෙනවා. ඒ පෙරවරු 11.00 සිට පස්වරු 10.00 දක්වා විවෘතව තැබීමටයි මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

මෙතෙක් සුරා සලැල් විවෘතව තැබුණේ පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 09.00 දක්වාය.

Gossip Lanka 9
මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close