මිලියන 1,140ක් කුලී ගෙවන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ගොඩනැඟිල්ල

මිලියන 1,140ක් කුලී ගෙවන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ගොඩනැඟිල්ල

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට කුලී පදනම මත ලබා ගත් රාජගිරිය පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලට වසර 4ක් සඳහා භාණ්ඩාගාර මුදල් රුපියල් මිලියන 1,140ක් ගෙවා ඇති බව විගණකාධිපති වාර

ලංකාවේ වයස්ගතම මාතාව ලෙස සැලකෙන ‘කිරි උක්කු’ අම්මා දිවියෙන් සමුගනී
යතුරුපැදි සැහැල්ලු ලොරි අන්තර්ජාල සේවා මිල පහළට
දළ ඇතුන් මරා දැමීම ගැන පරීක්ෂණ CIDයට

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට කුලී පදනම මත ලබා ගත් රාජගිරිය පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලට වසර 4ක් සඳහා භාණ්ඩාගාර මුදල් රුපියල් මිලියන 1,140ක් ගෙවා ඇති බව විගණකාධිපති වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන බව දූෂණ විරෝධී හඬ අනාවරණය කරයි.

එහි කැඳවුම්කරු, ජවිපෙ මධ්‍යම කාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ පැවැසුවේ 2016 මාර්තු මස විගණන වාර්තාවට අනුව එම ගොඩනැඟිල්ල බදු කාලය වසර 3ක් වුවද, එය වසර 5කට දීර්ඝ කිරීම, වසර 3කට පසු කුලිය සියයට 15 දක්වා වැඩි කිරීමට එකඟ වීම, අත්තිකාරම් මුදල් රුපියල් මිලියන 540ක් ගෙවීම, ලක්ෂ 370ක් සේවා ගාස්තු ගෙවීම, 2019, 2020 වසරවලට අත්තිකාරම් මුදල් රුපියල් මිලියන 570ක් ගෙවීම යන කරුණු හෙළිදරව් වී ඇති බවයි.

ඊට අමතරව එකී ගොඩනැඟිල්ලේ ප්‍රධාන තක්සේරුකරුගේ තක්සේරුව වූ වෙළෙඳපොළ කුලිය මාසිකව මිලියන 13.5 රුපියල් මිලියන 21ක් දක්වා ගෙවීමටත්, ඒ අනුව 3,4 වසර දෙක සඳහා අත්තිකාරම් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 504ක් හා ජාතිය ගොඩනැඟීමේ බදු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10.08ක් ගෙවීමත්, 2016 අප්‍රේල් සිට ඔක්තෝබර් දක්වා මාසික කුලිය රුපියල් මිලියන 147ක්, ජාතිය ගොඩනැඟීමේ හා වැට් බදු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 21.13ක්ද ගෙවා ඇති බව එහි සඳහන්ව ඇතැයි සමරසිංහ මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඔහු පවසන්නේ එකී කාලසීමාව තුළදී අමාත්‍යාංශය එම ගොඩනැඟිල්ලෙහි ස්ථාපිත නොකර තිබියදී සේවා ගාස්තු ලෙස වර්ග අඩියකට රුපියල් 60 බැගින් (1,03,000×60) රුපියල් 1,80,000ක් මාසිකව ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැතිව තිබියදී එම ගෙවීම් නිසා රජයට රුපියල් 37,080,000ක පාඩුවක් සිදු වී ඇති බවයි.
විශේෂයෙන්ම විගණකාධිපති වාර්තාවට අනුව ගොඩනැඟිල්ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අවසරවලින් ඔබ්බට ගොස් එය ඉදිකර ඇතැයි පවසන ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ, උස අඩි 96.9ක, තට්ටු 7ක් සහිතව ඉදිකිරීමට තක්සේරු වී තිබියද එය අඩි 130.6ක් සහිත තට්ටු 10ක් ඉදිකිරීමත්, ඒ අනුව ගොඩනැඟිල්ල අවදානම් තත්ත්වයක පවතින බවයි.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close