නෙවිල් ප්‍රනාන්දු නැවත වතාවක් දේශපාලනයට

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු නැවත වතාවක් දේශපාලනයට

රුපියල් කෝටි ගණනක් වැයකර ගොඩනගන ලද රෝහල රජයට පරිත්‍යාග කළේ ජනතාවට සේවයක් සැලසීමට බවත් මහජන සේවය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට වැඩි සේවයක් සලසන ප‍්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයකින් ඉදිරි මැතිවරණයකදී තරග බිමට පිවිසීමට බලා‍පොරොත්තු වන බවටද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

විභාගයට පෙර රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටවී නෑ
දළ ඇතුන් මරා දැමීම ගැන පරීක්ෂණ CIDයට
අහසේ සිට බිමට පනින එස්.ටී.එෆ්. යුවතියෝ

රුපියල් කෝටි ගණනක් වැයකර ගොඩනගන ලද රෝහල රජයට පරිත්‍යාග කළේ ජනතාවට සේවයක් සැලසීමට බවත් මහජන සේවය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට වැඩි සේවයක් සලසන ප‍්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයකින් ඉදිරි මැතිවරණයකදී තරග බිමට පිවිසීමට බලා‍පොරොත්තු වන බවටද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close