දෙවැනි ඉනිමේ සෙට් එක රූගත කිරීම් අතරතුර කරන පිස්සු වැඩ මෙන්න (වීඩියෝ)

දෙවැනි ඉනිමේ සෙට් එක රූගත කිරීම් අතරතුර කරන පිස්සු වැඩ මෙන්න (වීඩියෝ)

ටීවී දෙරණින් ඔබේ ආලින්දයට එන දෙවැනි ඉනිම කියන්නේ රසික හදවත් සතුටින් පුරවාලූ අංක එකේ ටෙලි නාට්‍යය. චබියා, මයික්, දෙනුවන්, සමල්කා කියන චරිතවලට අද හැමෝම වගේ ආදරය කරනවා. ඉතිං දෙවැනි ඉනිම රූගත කිරීම් අතරතුර මේ ඔබ ආදරය කරන පිරිස කරපු පිස්සු වැඩ ටිකක් තියෙන වීඩියෝවක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. වීඩියෝව පහතින්…

‘සමල්කා’ නිසා නංගි තවත් ජනප්‍රිය වෙලා – දිනක්ෂි
මගේ සැමියත් කැමැතියි මම හිනාවෙලා දඟලල ඉන්නවට
මගේ තාත්තා නැහැ.මට අවුරුදු 5ක් වෙද්දි මගේ තාත්තා නැතිවුණා.

ටීවී දෙරණින් ඔබේ ආලින්දයට එන දෙවැනි ඉනිම කියන්නේ රසික හදවත් සතුටින් පුරවාලූ අංක එකේ ටෙලි නාට්‍යය.

චබියා, මයික්, දෙනුවන්, සමල්කා කියන චරිතවලට අද හැමෝම වගේ ආදරය කරනවා.

ඉතිං දෙවැනි ඉනිම රූගත කිරීම් අතරතුර මේ ඔබ ආදරය කරන පිරිස කරපු පිස්සු වැඩ ටිකක් තියෙන වීඩියෝවක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

වීඩියෝව පහතින්…

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close