දෙවැනි ඉනිමේ සෙට් එක රූගත කිරීම් අතරතුර කරන පිස්සු වැඩ මෙන්න (වීඩියෝ)

දෙවැනි ඉනිමේ සෙට් එක රූගත කිරීම් අතරතුර කරන පිස්සු වැඩ මෙන්න (වීඩියෝ)

ටීවී දෙරණින් ඔබේ ආලින්දයට එන දෙවැනි ඉනිම කියන්නේ රසික හදවත් සතුටින් පුරවාලූ අංක එකේ ටෙලි නාට්‍යය. චබියා, මයික්, දෙනුවන්, සමල්කා කියන චරිතවලට අද හැමෝම වගේ ආදරය කරනවා. ඉතිං දෙවැනි ඉනිම රූගත කිරීම් අතරතුර මේ ඔබ ආදරය කරන පිරිස කරපු පිස්සු වැඩ ටිකක් තියෙන වීඩියෝවක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. වීඩියෝව පහතින්…

දෙරණේ ‘සිදු’ කතාවේ රෙජී වාහනයක් හප්පා තගත් දමයි…
චාමර වීරසිංහ කළ වැඩක් බුකියේ ප්‍රශංසාවට ලක්වේ
ඉරාජ් කියන්නේ අසූචි වුණත් විකුණන වෙළෙන්දෙක් – ජයන්ත

ටීවී දෙරණින් ඔබේ ආලින්දයට එන දෙවැනි ඉනිම කියන්නේ රසික හදවත් සතුටින් පුරවාලූ අංක එකේ ටෙලි නාට්‍යය.

චබියා, මයික්, දෙනුවන්, සමල්කා කියන චරිතවලට අද හැමෝම වගේ ආදරය කරනවා.

ඉතිං දෙවැනි ඉනිම රූගත කිරීම් අතරතුර මේ ඔබ ආදරය කරන පිරිස කරපු පිස්සු වැඩ ටිකක් තියෙන වීඩියෝවක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

වීඩියෝව පහතින්…

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close