කැමරාවට හසුවුණු වලස් ප්‍රහාරය

කැමරාවට හසුවුණු වලස් ප්‍රහාරය

තායිලන්තයේ Phetchabun හි සත්ත්වොද්යානයක වලසෙකු නරඹමින් සිටි නරම්බන්නෙකු වලසාට ආහාර දැමීමට ගත උත්සාහය අවසන් වූ ආකාරයයි මේ. වලසාට ආහාර දමමින්, වලසාව

ලෝකයේ ලොකුම සල්ලිකාරයෝ පරිගණක ලොවේ වැඩකාරයෝ
විජයගේ දීපාවලි තෑග්ග “මර්සල්”
ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් ලීක් කළේ පෙම්වතිය නිසා

තායිලන්තයේ Phetchabun හි සත්ත්වොද්යානයක වලසෙකු නරඹමින් සිටි නරම්බන්නෙකු වලසාට ආහාර දැමීමට ගත උත්සාහය අවසන් වූ ආකාරයයි මේ.

වලසාට ආහාර දමමින්, වලසාව තමා සමීපයටම ගෙන්වාගැනීමට උත්සහ කළ මේ පුද්ගලයා, ඉන්පසු ආහාර අඩංගු බඳුනක් වලසා වෙත දිගු කිරීමට යාමේදී මේ පුද්ගලයා වලසා සිටින කූඩුවට ඇදවැටී තිබෙනවා.

ඒ සමඟම වලසා ඔහුට පහර දී ඇති අතර සත්ත්වෝද්‍යාන භාරකරුවන් මැදිහත්වී ඔහුව බේරාගන තිබුණා.

මේ පුද්ගලයා බරපතල තුවාල ලබා ඇති බවත් වාර්තා වනවා.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1
Close