අපි දෙන්නගෙන් කවුරු ඉස්සල්ලා මලත් මගේම තාත්තා වෙන්න හැමදාම… ජනිත් වික්‍රමගේ සංවේදීවේ

අපි දෙන්නගෙන් කවුරු ඉස්සල්ලා මලත් මගේම තාත්තා වෙන්න හැමදාම… ජනිත් වික්‍රමගේ සංවේදීවේ

ආනන්ද වික්‍රමගේ සහ ජනිත් වික්‍රමගේ කියන්නෙ නළු පවුලක තාත්තා කෙනෙක් සහ පුතෙක්. ජනිත්ට තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක ලොකු බැඳීමක් තියනවා. ඒ බැඳීම මොනවගේද කියන්

‘සමල්කා’ නිසා නංගි තවත් ජනප්‍රිය වෙලා – දිනක්ෂි
“මම අම්මා කෙනෙක් වුණා කියලා මගේ ඉස්සර තිබුණු ක්‍රම වෙනස් කරගෙන නැහැ’’
මම ශනුද්‍රිව තමයි විවාහ කරගන්නේ – කනිෂ්ක ප්‍රසාද්

ආනන්ද වික්‍රමගේ සහ ජනිත් වික්‍රමගේ කියන්නෙ නළු පවුලක තාත්තා කෙනෙක් සහ පුතෙක්. ජනිත්ට තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක ලොකු බැඳීමක් තියනවා.

ඒ බැඳීම මොනවගේද කියන්න හොදම සටහන තමයි Facebook ජනිත් තාත්තාගේ උපන්දිනේට සටහන් කර තිබේන්නේ

තාත්තාගේ සැත්කමට සල්ලි හොයනකොට මට දෙන්න තිබ්බ සල්ලි දුන්නේ නැතිකොට මට රන්ඩු කරන්න වුනා..
මාව වැඩසටහන් වලින් නාටක වලින් අයින් කලා …
නෑදැයින් මිතුරන් මාව ඔවුන්ගේ ජීවිත වලින් අයින් කලා..
ජීවිතේ කළකිරිය හැකි උපරිමය මට සිද්ද
“අපි හැමොම මැරෙන මිනිස්සු ,කිසිම දෙයක් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න එපා” ජීවිතය ගැන මට හරියට කියලා දුන්නේ ඔහුයි…
එකයි මම ඔහුට මගේ වීරයා කියන්නේ …
“සුභ උපන්දිනයක් මගේ රත්තරන් තාත්තාට”
අපි දෙන්නගෙන් කවුරු ඉස්සල්ලා මලත් මගේම තාත්තා වෙන්න හැමදාම…

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Close